top of page
  • Asset Integrity

6Mo CL600 sveisefri connector

For kunde leverer vi nå 2" CL600 connector i 6Mo. For denne installasjonen er testtrykk 155 bar. Det er mye vibrasjoner på linjen, men likevel en rørlinje som er mulig å modifisere uten varmt arbeid med STATS connector. Som en del av testprosedyrene har STATS Mechanical Connector gjennomgått omfattende vibrasjonstester for å verifisere styrken og påliteligheten til designet under ytre påvirkninger.20 views

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page